• Nabíjacie programy
  • Firmy
  • Domácnosti
  • Mestá
  • Mapa nabíjacích staníc
  • O nás
  • Klientska zóna

Cookies

Vitajte na stránke www.zsedrive.sk, ktorej vlastníkom je Západoslovenská energetika, a.s., so sídlom Čulenova

6, 816 47 Bratislava, Slovenská republika („ZSE“), tel.: 0800 555 800, e-mail: elektromobilita@zse.sk.

Tieto zásady používania súborov cookie Vám poskytnú informácie o našich postupoch týkajúcich sa

zhromažďovania údajov, ktoré sa Vás týkajú, prostredníctvom súborov cookie.


Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na Vašom zariadení

malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.


Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom zariadení pri jej prehliadaní.

Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o Vašich krokoch a preferenciách,

takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Informácie sa môžu použiť na autorizáciu, či identifikáciu Vašich aktivít, alebo na iné použitie dosiahnuteľné

pomocou ukladania textových údajov na Vašom počítači.

Informácie o súboroch cookie, ktoré sa používajú prostredníctvom tejto webovej stránky, vrátane informácií

o účeloch a dobe uchovávania údajov, sa nachádzajú v prílohe č. 1 a 2.


Pravidlá pre udelenie súhlasu s používaním súborov cookie

V prípade, ak využívaním cookies dochádza k spracúvaniu osobných údajov, je právny základ spracúvania

Vašich údajov nasledovný:

- Súhlas, v prípade analytických, funkčných a marketingových cookies. Na udelenie súhlasu s používaním

súborov cookie sa používa aktívny súhlas, ktorý udeľujete povolením cookies prostredníctvom pop-up

okna pri návšteve tejto webovej lokality.

- Oprávnený záujem, v prípade nevyhnutných cookies. Váš súhlas nie je potrebný na spracúvanie tzv.

nevyhnutných súborov cookies, keďže osobné údaje sú spracúvané na základe nášho oprávneného

záujmu podľa Článku 6 ods. 1 písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov spočívajúci

v zabezpečení základnej funkčnosti stránky.


Odkazy na iné stránky

Naša webstránka môže obsahovať odkazy alebo referencie na iné webové stránky. Spoločnosť ZSE

nezodpovedá za používané súbory cookie iných webových stránok.


Aké súbory cookie vyhodnocujeme?

- Nevyhnutné súbory cookies umožňujúce využívanie základných funkcií. Zabezpečujú pohyb po webovej

stránke a využívanie jej možností. Tieto súbory nemožno zakázať, keďže sú nevyhnutne potrebné na

plnú funkčnosť našich stránok.

- Funkčné súbory cookies sú súbory zabezpečujúce funkčnosť webovej stránky, ktoré si pamätajú voľby

návštevníka a zabezpečujú väčší komfort pri používaní našich stránok (napr. voľba jazyka).

- Analytické súbory cookies slúžia na zaznamenávanie a analýzu správania návštevníka na webovej

stránke a následne na zlepšovanie jej funkčnosti a celkového vzhľadu.

- Marketingové cookies umožňujú prispôsobenie obsahu web stránky a reklamy.


1. Súbory cookie prvej strany

Tieto súbory sú nastavené priamo na doméne webového sídla, na ktorom sa aktuálne nachádzate.

Využívame ich na zabezpečenie užívateľsky prívetivého a bezpečného prezerania našich webových

stránok.


2. Súbory cookie tretích strán

Súbory cookie ukladá iná stránka ako tá, na ktorej sa aktuálne nachádzate. Tieto stránky patria

partnerom z oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz používania našich webových stránok.

Cookies tretích strán, ktoré vytvárajú a využívajú poskytovatelia služieb ako Google Analytics,

GoogleTag manager, Facebook alebo Instagram. Tieto služby sú integrované do našich stránok, pretože

ich považujeme za užitočné pre napĺňanie potrieb našich návštevníkov.


Ako používame súbory cookies?

Na prevádzku webových stránok používame rôzne typy súborov cookies, komplexný prehľad o požívaní

cookies prvých strán nájdete v prílohe č. 1 a cookies tretích strán v prílohe č. 2.


Ako dlho uchovávame údaje z prehliadania

Údaje z prehliadania našich internetových stránok, podľa nastavenia súborov cookies, nie sú uchovávané

priamo v našich systémoch. Všetky informácie spájame s údajmi z cookies podľa Vášho súhlasu, ktorý nám

bol z Vašej strany poskytnutý, alebo podľa doby trvania zmluvného vzťahu medzi našou spoločnosťou a

Vami.


Ako skontrolovať súbory cookie

Súbory cookie na svojom zariadení môžete kedykoľvek kontrolovať a zmazať. Takisto môžete svoj prehliadač

nastaviť tak, aby nedochádzalo k ukladaniu cookie. V takomto prípade však niektoré nastavenia a funkcie

nemusia fungovať. V prípade, že chcete upraviť nastavenia cookie, môžete tak urobiť prostredníctvom

nasledovných odkazov:

Google Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/sk/kb/odstranenie-cookies

Microsoft Edge

https://support.microsoft.com/en-us/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies

Safari

https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


Odvolanie súhlasu

Svoje súhlasy s používaním súborov cookie môžete kedykoľvek spravovať tu.


Zmeny v týchto zásadách používania súborov cookie

Pokiaľ sa tieto zásady používania súborov cookie zmenia, bude ich aktualizácia zverejnená na týchto

stránkach. O zmene budete informovaný prostredníctvom pop-up okna.

Účinné od 28.08.2020


Príloha č. 1 Spôsob využívania súborov cookies prvej strany


Zdroj: cookiesAllowed

Použitie: Tieto súbory sa používajú na uloženie informácií o tom, či používateľ už odsúhlasil informačný banner o používaní cookies.

Typ: Nevyhnutné

Doména: zsedrive.sk

Čas expirácie: 1 rok


Zdroj: i18nextLng

Použitie: Tieto súbory sa používajú na uloženie jazykovej preferencie požívateľa. Na základe týchto súborov cookies sa pri opätovnej návšteve webovej stránky nastaví preferenčný jazyk.

Typ: Funkčné

Doména: zsedrive.sk

Čas expirácie: Až do momentu zmeny jazykovej preferencie


Príloha č. 2 Spôsob využívania súborov cookies tretích strán


Zdroj: Google

Použitie: Tieto súbory sa používajú na „Prihlásenie pomocou Google“.

Názov: G_ENABLED_IDPS 

Typ: Nevyhnutné

Doména: klient.zsedrive.sk 

Čas expirácie: Po odhlásení užívateľa


Zdroj: Google Analytics

Použitie: Tieto súbory sa používajú na rozlišovanie používateľov webovej stránky.

Názov: _ga 

Typ: Analytické

Doména: zsedrive.sk, klient.zsedrive.sk

Čas expirácie: 2 roky Od sledovania prostredníctvom Google Analytics sa môžete odhlásiť tu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB


Zdroj: Google Analytics

Použitie: Tieto súbory sa používajú na zníženie počtu žiadostí o prístup na webovú stránku.

Názov: _gat 

Typ: Analytické 

Doména: zsedrive.sk, klient.zsedrive.sk

Čas expirácie: 1 minúta Od sledovania prostredníctvom Google Analytics sa môžete odhlásiť tu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB


Zdroj: Google Analytics

Použitie: Tieto súbory sa používajú na rozlišovanie používateľov webovej stránky.

Názov: _gid  

Typ: Analytické 

Doména: zsedrive.sk, klient.zsedrive.sk 

Čas expirácie: 24 hodín Od sledovania prostredníctvom Google Analytics sa môžete odhlásiť tu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB


Zdroj: Google Tag Manager

Použitie: Tieto súbory zabezpečujú implementáciu Google Analytics kódu.

Názov:  

Typ: Marketingové zsedrive.sk 

Doména: klient.zsedrive.sk 

Čas expirácie: 10 minút


Zdroj: Google Tag Manager

Použitie: Tieto súbory zabezpečujú implementáciu Google Analytics kódu.

Názov:  

Typ: Marketingové zsedrive.sk 

Doména: klient.zsedrive.sk 

Čas expirácie: 10 minút


Zdroj: hasContent

Použitie: -

Názov:  -

Typ: -

Doména: zsedrive.sk, klient.zsedrive.sk

Čas expirácie:


Zdroj: Facebook login 

Použitie: Tieto súbory sa používajú na „Prihlásenie pomocou Facebook“.

Názov:  OAuth

Typ: Funkčné

Doména: -

Čas expirácie: -